Jak ukončím stavební spoření na nezletilce?

 In

Výpověď smlouvy o stavebním spoření můžete podat se mnou.

Pokud od uzavření smlouvy uplynulo více než šest let, na výpovědním formuláři jsou potřeba ověřené podpisy obou zákonných zástupců. Pokud je nezletilému více než 17 let, budeme potřebovat také jeho ověřený podpis.

Pokud  neuplynulo šest let od uzavření smlouvy, musíme podle zákona o stavebním spoření požadovat souhlas opatrovnického soudu. Prosím, nejdříve se obraťte na mě, vše vyřešíme.

Recent Posts